15-03-2016 - Investeerders welkom in regio Sint-Petersburg

Er staan veel plannen op stapel in de regio St. Petersburg. Ust-Luga, het havengebied dat er nu volop in ontwikkeling is, is daar een voorbeeld van. De regio wil met deze zeehaven aan de top komen te staan op de Europese markt. Dan is samenwerking met Nederland gewenst, op vele gebieden. Niet alleen voor de logistieke sector, maar ook voor de agro-business en andere branches.

In maart bezocht een delegatie van de Leningrad-regio de Russische Handelsvertegenwoordiging in Amsterdam. Dankzij haar presentatie kregen de aanwezige Nederlandse ondernemers een goed beeld op van de uitgebreide investeringsmogelijkheden in dat gebied. Alexander Shulgin, de ambassadeur van Rusland in ons land, erkende in zijn openingswoord dat de huidige sancties tussen west en oost de Russische economie nadelig beïnvloeden. “Maar we zijn er zeker van dat we door deze slechte tijden heenkomen. Onze beide landen hebben een lange gezamenlijke geschiedenis,” zo toonde hij zich optimistisch. “We zien dat ook nu grote en middelgrote Nederlandse bedrijven door blijven gaan met het ontwikkelen van hun bedrijfsactiviteiten in de Russische Federatie.”

Actief in aardappelteelt

Gouverneur van de regio St. Petersburg, Alexander Drozdenko, keek terug in de historie. In de tachtiger jaren kwamen de eerste Nederlandse landbouwbedrijven naar het gebied. Die waren vooral actief in de aardappelteelt. In het volgende decennium trokken ondernemers in de pluimveesector richting St. Petersburg, daarna zuivelbedrijven, en later ook tuinbouwbedrijven. Volgens Drozdenko heeft de Nederlandse aanwezigheid ‘zijn’ regio geholpen om een steeds belangrijkere positie in te kunnen nemen in Rusland.

Op agrarisch gebied focust de regio zich tevens op de productie van varkensvlees en zoetwatervis. Met deze en andere producten uit de landbouw en veeteelt kan de regionale bevolking van voedsel worden voorzien – en steeds vaker van eigen bodem. Alleen al om die reden hoopt de gouverneur dat zaadveredelingsbedrijven uit Nederland interesse tonen om een bijdrage te leveren. Verder wil Drozdenko buitenlandse ondernemingen aantrekken die een rol kunnen spelen in de automotive-sector en de scheepsbouw.

Ust-Luga, ten oosten van St. Petersburg gelegen aan de Finse Golf, is nu volop in ontwikkeling. In dit havengebied komen onder meer een LNG-terminal, opslag- en productiefaciliteiten voor de petrochemie en een spoorwegstation, met de nodige robotisering. Inmiddels wordt er al veel geproduceerd. “Zo’n 30% van de kerosine die in de Europese luchtvaart wordt gebruikt, wordt in onze regio geproduceerd,” meldde Dmitri Yalov – die de presentatie verzorgde namens de overheidsdelegatie – met gepaste trots.

One-stop-shopping

Hij benadrukte dat investeerders in de Leningrad-oblast kunnen profiteren van aantrekkelijke fiscale voordelen die de regionale overheid op het programma heeft gezet. Die worden zelfs binnen 35 dagen verstrekt. De voordelen gelden voor de industriële parken en andere investeringsobjecten die de regio telt. Daaronder een drietal parken in staatseigendom en 8 private parken. Er is volgens Yalov voldoende grond beschikbaar; uiteraard “ready to use”. Om het voor investeerders nog makkelijker te maken, is er een bureau dat hen via ‘one-stop-shopping’ op alle mogelijke manieren snel en doeltreffend kan helpen. Terug